Kto może kupować na 0% VAT?
 

Ustawa definiuje, kogo dotyczy zerowa stawka VAT:
 

1. Szkoły i przedszkola publiczne
2. Szkoły i przedszkola niepubliczne
3. Szkoły wyższe
4. Organizacje charytatywne edukacyjne lub humanitarne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

Co trzeba zrobić aby zakupić towar na 0% stawkę VAT?
 

Ustawa nakłada obowiązek na dostawcę (czyli naszą firmę) wymagania pewnej dokumentacji od placówki zakupującej sprzęt:

1. Wypełnienia zamówienia skierowanego do naszej firmy.
Dokument do pobrania.

2. Potwierdzenia go przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową

Najczęściej, organem nadzorującym jest:
· Wydział edukacji urzędu gminy/miasta
· Kuratorium Oświatowe
· Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Jaki sprzęt można zakupić na 0% stawkę VAT?
 

1. Jednostki centralne komputerów
2. Serwery
3. Monitory
4. Zestawy komputerów stacjonarnych
5. Drukarki
6. Skanery
7. Urządzenia komputerowe dla osób niewidomych (do pism Braille’a)
8.
Urządzenia do transmisji danych cyfrowych:
a. Switche
b. Routery
c. Modemy

Pełna treść ustawy tutaj

Uwaga! Laptopy nie zostały objęte 0% stawką VAT!