ASI, co to jest?

Administrator Sieci Informatycznej, to osoba lub organizacja, która zarządza siecią komputerową. ASI odpowiada między innymi za instalację, konfigurację i zabezpieczenie systemu informatycznego przed działalnością szkodliwego oprogramowania oraz dostępem osób nieupoważnionych. Na dole strony znajduje się pełna lista obowiązków ASI.  

 

Czy ASI może być ABI?

Tak, jedna osoba może pełnić obie funkcje jednocześnie.  

 

Jak powołać ASI?

Ze względu na to, że funkcja ASI nie jest uregulowana w przepisach, pojawiają się wątpliwości na jakich regulacjach powinno się powierzyć tę funkcję. Najlepiej jest to zrobić powołując się na wewnętrzną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych lub regulamin działania zarządu.  

 

Kto wyznacza ASI?

Administrator danych osobowych (ADO) wybiera czy to on wyznaczy ASI czy będzie to administrator bezpieczeństwa Informatycznej (ABI).  

 

Kto może być ASI?

Bardzo często funkcję ASI pełnią osoby, które nie znają podstawowej wiedzy na ten temat. Grozi to utracie danych osobowych. Oferujemy rozwiązania dla szkół, przedsiębiorstw oraz innych organizacji jako ASI, nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam sprawnie sprostać wszystkim wymaganiom jako ASI. Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem i dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić - 884 002 122.  

W styczniu 2017 roku w powiecie Gliwickim weszła ustawa według rozporządzenia prezydenta miasta o obowiązkowym ASI w każdej placówce szkolnej w powiecie.
 

 

 
Szczegółowy zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych, czyli zadania ASI w praktyce:

 

- odpowiada za instalację, konfigurację i zabezpieczenie systemu informatycznego przed działalnością szkodliwego oprogramowania oraz dostępem osób nieupoważnionych,

- odpowiada za poprawność działania systemu informatycznego,

- informuje ADO o zasobach niezbędnych do poprawnej pracy systemu informatycznego, koniecznych zakupach materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.

- zapewnia nadzór nad przydzielaniem kont użytkowników systemów informatycznych oraz odbieranie uprawnień,

- prowadzi nadzór nad realizacją wymogu zmiany haseł przez użytkowników,

- prowadzi nadzór nad autoryzowanym oprogramowaniem w zakresie licencji,

- odpowiada za wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz za okresowe sprawdzanie kopii,

- wyraża zgodę na instalację i prowadzi nadzór nad oprogramowaniem niestandardowym instalowanym na wniosek ABI lub ADO,

- odpowiada za przydzielenie dostępu oraz nadzór nad dostępem do sieci publicznej,

- odpowiada za zabezpieczenie sieci informatycznej w pomieszczeniach remontowanych,

- informuje ABI o wszelkich zmianach w systemie informatycznym,

- informuje ABI o wszelkich awariach systemu informatycznego,

- wspomaga ABI w organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji,

- wspomaga ABI w kontroli realizacji założeń polityki bezpieczeństwa,

- wspomaga ABI w przygotowaniu zmian w polityce bezpieczeństwa,

- na polecenie ADO lub ABI zabezpiecza komputer pracownika w celu dokonania szczegółowego badania